ÜRÜNLER
Isı sistemleri / Endüstri̇yel Boya Malzemeleri

Oksijen Gazı

Oksijen, daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilmektedir. Sıvı veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Sıvı fazda; çift cidarlı, vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kriyojenik tanklar içinde depolanır ve nakledilir. Gaz fazda; basınç altında boru hattı ile basınca dayanıklı, dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak tedarik edilir. TSE standartlarına göre sıvı/gaz oksijenin safiyeti minimum %99,5 olmalıdır. (TS 2800) Tüpün dış rengi Râl 5002'dir ve tüpün periyodik bakımı test basıncı 345 ve 450 barlık tüpler için 10 yıl, 225 barlık tüpler için 5 yıldır. ( TS 7420)

Fiziksel Özellikleri

Molekül Ağırlığı: 32 g/mol
Yoğunluğu (sıvı, -183°C’de): 1,14 kg/dm³
Yoğunluğu (gaz, 0°, 1 atm): 1,43 kg/m³
Kaynama Noktası (1 atm): -183°C
Erime Noktası (1 atm): -218,4°C
Özgül Ağırlığı (hava: 1): 1,105

Renksiz, kokusuz, tatsız, havaya oranla daha ağır bir gazdır.

Uzun süre yüksek miktarda olmamak şartı ile atmosfer basıncında, yüksek safiyetteki oksijen zehirleyici değildir. Zararlı tesiri yoktur.

Normal olarak hava ile yanmayan birçok madde ile şiddetle yanar. Özellikle yağdan, petrol ürünlerinden yapılmış malzemelerden ve katrandan uzak tutulmalıdır. Yanlız prinç, bakır, bronz, demir, nikel alaşımları ve saf asbest gibi basınca dayanıklı olarak hazırlanmış malzemeler kullanılmalıdır.

Yakıcı gaz olmasından dolayı oksijen tüplerini parlayıcı ve yanıcı gazlar ile beraber depolamamalı, depolama için havadar yerler tercih edilmeli veya yapılmalı, yakınında sigara ve çıplak alev kullanımını yasaklamalı, beraberinde kullanılacak bütün ekipmanlar yağdan arındırılmış olmalıdır. Bu işlem için Tri Klor Etilen veya Karbon Tetra Klorür uygundur.

Kullanım Alanları

Cam Üretimi
Kimyasalların Üretimi
Çelik Üretimi
Metallerin Üretimi ve Metal Eşya İmalatı
Sağlık Hizmetleri
Kağıt ve Kağıt Hamuru Üretimi
Su Hazırlama ve Atık Su Arıtma