ÜRÜNLER
Isı sistemleri / Endüstri̇yel Boya Malzemeleri

Hidrojen Gazı

Hidrojen, suyun elektrolizi veya metan ve amonyak gazlarının ayrıştırılmasıylan elde edilir. Hidrojen sıvı ve gaz fazda bulunur. Gaz fazda, 150 bar basınca dayanıklı dikişsiz çelik tüpler içerisine sıkıştırılmış olarak tedarik edilir. Sıvı fazda ise; üç cidarlı, vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kriyojenik tanklar ile nakledilir ve depolanır. TSE standartlarına göre hidrojenin standart safiyet değeri yoktur. Tüpün dış rengi RAL 3020'dir ve tüpün periyodik bakımı 5 yıldır. (TS 7450)

Fiziksel Özellikleri

Monekül Ağırlığı: 2,016 g/mol
Yoğunluğu: 0,084 kg/dm³
Kaynama noktası: -252,87°C
Erime Noktası: -259,2°C
Özgül Ağırlığı: 0,069
Kritik Basınç: 12,83 bar

Renksiz, kokusuz, zehirsiz, boğucu, aşırı derecede yanıcı ve parlayıcı bir gazdır.

Boğucu gazdır, zehirli değildir. Genellikle korozif değildir ve oldukça parlayıcıdır. Hava ile parlama sınırı %4-74,5'dir. Bilinen en hafifi gazdır. Havanın yaklaşık %0,07‘si yoğunluğuna sahiptir. Hidrojen hava ortamında yandığı zaman neredeyse hiç görünmeyen açık mavi bir alevle yanar. Tutuşma sıcaklığı 565,5-578,9 °C arasında değişir. Helyum dışında tüm gazlar sıvı hidrojen gazının sıcaklığında katılaşır.

Kullanımdaki gaz veya sıvı kaplar açık havada veya iyi havalandırmalı yerlerde depolanmalı, regülatör takmadan önce ateş alma ihtimalinden dolayı ventil açılmamalıdır. Tüplerin depolandığı yer üst kısmı açık olmalı aksi takdirde gazın hafif olmasından dolayı birikme yapabilir ve tehlikeli olabilir. Oksijen gibi oksitleyici gazlardan uzak depolanmalı, statik elektrik yarabilecek ortamlar dahil her türlü kıvılcım çıkarabilecek ortamlardan uzak tutulmalıdır. Hidrojen gazı doldurulacak tüpler dikkatle kontrolden geçirilmeli başka gaz tüpleriyle karıştırılmamalı veya başka gazlar doldurulmamalıdır.

Hidrojen gazı zehirli değildir, fakat atmosferdeki oksijen seviyesini düşürerek basit boğucu gaz vazifesi görür. Yüksek miktarda hidrojen solunduğunda şuur kaybı meydana gelebilir. Eğer boğulma tehlikesi geçiren kişinin şuuru halen yerinde ise açık alana taşınmalı gerekirse oksijen takviyesi yapılmalıdır. Şuur kapalıysa derhal ambulans çağırılmalı bu süre içinde hasta sıcak tutulmalıdır.

Kullanım Alanları

Gıda Üretimi (Sıvı Yağların Hidrojenize Edilmesi)
Kimyasal Üretim (Amonyak ve Metânol üretimi)
Metal Eşya İmalatı (Kaynak İşleminde Koruyucu Atmosfer Oluşturmak İçin)
Plazma Kaynağı ve Kesme İşleminde Kesme Gazı Olarak
Elektronik Üretimi (Yarı İletken Üretiminde)
Yakıt Olarak (Uzay Araçlarında)
Paslanmaz Çelik Üretimi
Hidrojen Pil Üretimi