ÜRÜNLER
Isı sistemleri / Endüstri̇yel Boya Malzemeleri

Karbondioksit Gazı

Karbondioksit gazı yeraltından doğal olarak veya atık baca gazlarından elde edilir. Karbondioksit gazı -56,6°C ‘de ve 4,16 bar basınçta aynı anda katı, sıvı ve gaz halinde bulunur. Gaz iki ayrı şekilde doldurulabilir, bunlar gaz ve sıvı fazlarda dikişsiz çelik tüplere doldurulabilir. Bu gaz basınç altında sıvılaştığı, sıcaklık altında gazlaştığı için TSE‘nin belirlediği (0,75 kg/lt; TS11169‘da) dolum oranına göre dolumu yapılmaktadır. Karbondioksit sıvı halde yatay yada dikey dışı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmış, tek cidarlı içten soğutma sistemli tanklarda depolanabilir. TSE standartlarına göre sıvı/gaz karbondioksittin 1.sınıfının safiyeti minimum %99,9 2. sınıfının safiyeti minimum %99,7 olmalıdır. (TSE-TS 2603) Tüpün dış rengi RAL 7000'dir ve tüpün periyodik bakımı test basıncı 345 ve 450 barlık tüpler için 10 yıl, 250 barlık tüpler için 10 yıldır. (TS 11169)

Fiziksel Özellikleri

Monekül Ağırlığı: 44,01 g/ mol
Yoğunluğu: 1,1778 kg/ dm³
Yoğunluğu: 1,97 kg/ m³
Kritik Sıcaklığı (1 atm): 31,1°C
Süblimleşme Sıcaklığı: -78,50°C (katı fazdan gaz fazına)
Özgül Ağırlığı: 1,528

Renksiz, kokusuz, zehirsiz havaya oranla daha ağır bir gazdır.

Karbondioksit gazı boğucu buhara sahiptir. Havadan 1,53 kat ağırdır, mesleki maruziyet kalma sınırı (TLV) 5000 Vpm'dir, Karbondioksit atmosfer basıncında sıvı halde bulunmaz, 56 bar da kapalı bir kapta sıvı halde bulunabilir. Gazın katı fazı olan kuru buz deri üzerinde soğuk yanıkları oluşturabilir. Birkaç saat karbondioksite maruz kalınınca, baş ağrısı ve halsizlik hissi ortaya çıkabilir, daha yüksek konsantrasyonlarda karbondioksit boğulmaya yol açabilir ve solunum merkezini felç edebilir. %10 veya daha fazla orandaki ortamlarda solunum, ani şuur kayıplarına ve ani ölümlere yol açabilir. Boğulma belirtileri hızlı ve zor soluk alma, hızlı yorgunluk, mide bulantısı, kusma ve bilinç kaybının sonrasında muhtemelen ölümdür.

Karbondioksit nem ortamında biraz koroziftir. Çevre sıcaklığında kuru gaz için normal malzemeler uygundur, -30°C‘nin altında yalnızca düşük sıcaklık karbon çeliği, östenitik paslanmaz çelik, alüminyum, bakır ve bu ikisinin alaşımlarının kullanılması uygun olur. Eyer karbondioksit yüksek basınçlarda oksijen ortamında su ile çözünürse, karbon asite dayanıklı malzeme kullanılması uygun olur. Karbondioksit gazının sıcaklık altında gazlaşmasından dolayı tüp ventilleri, eğer herhangi bir ısı kaynağı tüp içerisindeki karbondioksit basıncını maksimum müsaade edilebilir servis basıncının üzerine çıkarırsa, yırtılacak ve gazı tamamen dışarıya çıkaracak şekilde bir patlama/yırtılma diski ile donatılmıştır.

Kullanım Alanları

Gazlı İçecek Üretimi (Karbonatlama)
Gıda Üretimi (Soğutma, Sondurma, Paketlemede Koruyucu Gaz)
Atık Su İşleme (Alkali Atık Suların Nötralizasyonu)
Metal Eşya İmalatı (Kaynak İşleminde Koruyucu Gaz Oluşturmak İçin)
Bitki Yetiştirme (Sera Atmosferinin Zenginleştirilmesi)
Kağıt ve Kağıt Hamuru Üretimi
PCC (Perisipe Kalsiyum Karbonat) Üretimi
Ekstraksiyon (Kafeinsiz Kahve Üretimi)
Yangınla Mücadele (Karbondioksitli Yangın Söndürme Tüpleri)