ÜRÜNLER
Isı sistemleri / Endüstri̇yel Boya Malzemeleri

Argon Gazı

Argon daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilmektedir. Sıvı ve gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Sıvı fazda; çift cidarlı, vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kriyojenik tanklar içinde depolanır ve nakledilir. Gaz fazda; basınç altında boru hattı ile veya basınca dayanıklı, dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak tedarik edilir.

TSE standartlarına göre sıvı/gaz argonun 1. sınıfının safiyeti minimum % 99,999 2. sınıfının safiyeti minimum % 99,99 olmalıdır. (TSE-TS 9640) Tüpün dışı açık mavi (RAL 5012)'dir ve tüpün periyodik bakımı test basıncı 225,345 ve 450 barlık tüpler için test süresi 10 yıl, 225 barlık tüpler için 5 yıldır. (TSE 11169)

Fiziksel Özellikleri

Molekül Ağırlığı: 39,95 g/ mol
Yoğunluğu: 1,4 kg / dm³
Yoğunluğu: 1,78 kg/ m³
Kaynama Noktası: -189°C
Erime Noktası: -189°C
Özgül Ağırlığı: 1,38

Renksiz, kokusuz, tatsız, havaya oranla daha ağır bir gazdır. Argon zehirli değildir. Fakat uzun süre teneffüsü halinde basit boğucu gaz vazifesi görür, belirtileri hızlı ve güçlükle alınan teneffüs, mide bulantısı, kusma, hızla yorulma ve bilinç altının kapanmasına müteakip ölümdür.

Yüksek oranda boğucudur. Havadan 1,38 kat ağırdır. Argon korozif değildir, proses basıncına dayanıklı her türlü metal malzeme kullanımına uygundur. Sıvı argon ile direkt temas deride don yanığı meydana getirebilir.

Kullanım Alanları

Alüminyum Üretimi (İnört Atmosfer Oluşturmak İçin)
Yarı İletken Üretimi (İnört Atmosfer Oluşturmak ve Isı İletimi Sağlamak İçin)
Floresan Ampül Üretimi (Dolgu Gazı Olarak)
Metal Eşya İmalatı (Kaynak İşleminde Koruyucu Atmosfer Oluşturmak İçin)
Çelik Üretimi (Kaliteli Üretim İçin)