ÜRÜNLER
Isı sistemleri / Endüstri̇yel Boya Malzemeleri

Azot Protoksit Gazı

En yaygın anestezi uygulamasıdır. Uygulamalarda, oksijen gibi yanmayı destekleyici olarak da kullanılabilir.

Tüm anestezikler arasında en eski kullanıma sahip olmasına rağmen günümüzde halen kullanılan tek anestezik ilaç N20'dir.

Analjezik özelliği vardır, fakat anestezik özelliği zayıftır, %60'dan daha yüksek konsantrasyonlarda amnezi oluşturur, MAC değeri yüksek olduğu için uygulamada diğer anesteziklerle birlikte kullanılır.

Fiziksel Özellikleri

Molekül Ağırlığı: 44,01 gr / mol
Yoğunluğu (gaz, 20 °C, 1 atm): : 1,84 kg/m
Kaynama Noktası (1 Atm'de) : -88.5°C
Erime Noktası (1 Atm) : -90.81°C
Özgül Ağırlığı (hava=1): 1.529

Renksizdir, alevlenmeyen hafif hoş kokulu sıvılaştırılmış gazdır. Oksitleyicidir. Yanmayı hızlandırıcı özelliği sonucu yanıcı ve alevlenir malzemelerde yangın ve patlama riskini arttırır.

Yüksek miktarlarda maruz kalındığında anestezik etki yapar. Ürünün bilerek yanlış kullanımı zararlı veya öldürücü olabilir. Azot protoksitin tekrar tekrar kötüye kullanımı uzun vadede sağlık problemlerine neden olabilir.

Azot protoksit kaçağı havadaki oksijen oranını düşüreceğinden boğulmaya neden olabilir. Üreme ile ilgili tehlikeli etkileri vardır. Ürün basınç altındadır. Tüpleri 50°C’nin altındaki ortam sıcaklığında kullanılmalı ve muhafaza edilmelidir.

Kullanım Alanları

Anestezi Uygulamaları
Yarış Otolarında Motor Gücünü Arttırmak
Aerosollerde İtici Gaz Olarak