ÜRÜNLER
Isı sistemleri / Endüstri̇yel Boya Malzemeleri

Azot Gazı

Azot, daha çok havanın sıvılaştırılması ve ayrıştırılması yöntemi ile elde edilir. Sıvı veya gaz fazlarında ticari olarak bulunur. Sıvı fazda; çift cidarlı, vakum ve perlit malzemesi ile yalıtılmış özel kriyojenik tanklar içinde depolanır ve nakledilir. Gaz fazda; basınç altında boru hattı ile veya basınca dayanıklı, dikişsiz çelik tüpler içinde sıkıştırılmış olarak tedarik edilir.

TSE standartlarına göre azotun 1. sınıfının safiyeti minimum %99,999 2. sınıfının safiyeti minimum %99,99 olmalıdır. (TSE- TS 3192) Tüpün dış rengi yeşil Râl 6029 dur ve tüpün periyodik bakımı test basıncı 345 ve 450 barlık tüpler için 10 yıl, 225 barlık tüpler için 5 yıldır. (TSE 11169)

Fiziksel Özellikleri

Molekül Ağırlığı: 28,01 g/mol
Yoğunluğu: 0,808 kg/dm³
Yoğunluğu: 1,25 kg/m³
Kaynama Noktası: -196°C
Erime Noktası: -210°C
Özgül Ağırlığı: 0,967

Renksiz, kokusuz, tatsız, havaya oranla daha hafif bir gazdır. Zehirli değildir. Fakat uzun süre teneffüsü halinde basit boğucu gaz vazifesi görür, belirtileri hızlı ve güçlükle alınan teneffüs, mide bulantısı, kusma, hızla yorulma ve bilinç altının kapanmasına müteakip ölümdür.

Yüksek oranda boğucudur. Havadan biraz daha hafiftir. Azot korozif değildir, proses basıncına dayanıklı her türlü metal ile kullanılabilir. Sıvı azot ile direkt temas deride don yanığı meydana getirebilir.

Kullanım Alanları

Kimyasal Üretimi ve Kimyasalların Korunması (İnört Atmosfer Oluşturmak İçin)
Gıdaların Paketlenmesi (İnört Oluşturmak İçin)
Elektronik Üretimi (İnört Atmosfer Oluşturmak İçin)
Metal Üretimi ve Işıl İşlem (İnört Atmosfer Oluşturmak İçin)
Sağlık Hizmetleri (Biyolojik Örneklerin Dondurulması)